Data Pracownik Temat monografii
04.12.2014 dr hab. inż. Michał TOMASZEWSKI Obciążenia zimowe linii elektroenergetycznych na przykładzie Polski
06.11.2014 dr hab. inż. Andrzej WAINDOK Modelowanie i weryfikacja pomiarowa charakterystyk aktuatorów tubowych liniowych z magnesami trwałymi
03.07.2014 dr hab. inż. Mariusz PELC Policy-based Reconfiguration of the Computer Control Systems
12.06.2014 dr hab. inż. Ryszard BENIAK Estymacja parametrów wybranych napędów przekształtnikowych z wykorzystaniem w procesie modelowania matematycznego sformalizowanej metody zmiennej struktury
27.03.2014 dr hab. inż. Rafał STANISŁAWSKI Advances in modeling of fractional difference systems - new accuracy stability and computational results
30.01.2014 dr hab. inż. Mirosław SZMAJDA Czasowo-częstotliwościowe metody klasy Cohena w badaniach zakłóceń występujących w sieciach elektroenergetycznych
12.12.2013 dr hab. inż. Jarosław ZYGARLICKI Metody Prony'ego oraz ich modyfikacje w zastosowaniach pomiarowych w elektrotechnice
05.09.2013 dr hab. inż. Rafał WRÓBEL Aspekty temperaturowe w projektowaniu maszyn elektrycznych i elementów pasywnych
18.04.2013 dr hab. inż. Zbigniew PLUTECKI Analiza wpływu mikroklimatu na emisję wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych w warunkach przemysłowej eksploatacji
21.02.2013 dr hab. inż. Krzysztof TOMCZEWSKI Układy zasilania rozszerzające zakresy pracy przełączalnych silników reluktancyjnych
22.11.2012 dr hab. inż. Wojciech HUNEK Towards a General Theory of Control Zeros for LTI MIMO Systems
25.10.2012 dr hab. inż. Sebastian BORUCKI Diagnostyka rdzeni transformatorów metodami wibroakustycznymi
14.06.2012 dr hab. inż. Andrzej POPENDA Modelowanie i symulacja dynamicznych stanów pracy układów napędowych do reaktorów polimeryzacji z silnikami indukcyjnymi specjalnego wykonania
29.03.2012 dr hab. inż. Maria WRZUSZCZAK Modelowanie przetworników wiroprądowych – wybrane zagadnienia
23.02.2012 dr hab. inż. Paweł FRĄCZ Wykorzystanie optycznych sygnałów emitowanych przez wyładowania elektryczne w diagnostyce izolatorów
27.10.2011 dr hab. inż Andrzej CICHOŃ Nowa metoda diagnostyki stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów
13.01.2011 dr hab. inż Marcin LORENC Pomiary i modelowanie komfortu cieplnego w obiektach sakralnych
11.02.2010 dr hab. inż. Stefan WOLNY Diagnostyka stanu izolacji papierowo-olejowej z wykorzystaniem metod polaryzacji
29.10.2009 dr hab. inż. Waldemar SKOMUDEK Analiza i ocena skutków przepięć w elektroenergetycznych sieciach średniego i wysokiego napięcia
03.04.2008 dr hab. inż. Wiesław TARCZYŃSKI Metody impulsowe w lokalizacji uszkodzeń w liniach elektroenergetycznych
28.02.2008 dr hab. inż. Mariusz JAGIEŁA Analiza stanów pracy specjalnych maszyn indukcyjnych w ujęciu polowym
24.01.2008 dr hab. inż. Sławomir SZYMANIEC Diagnostyka stanu izolacji uzwojeń i stanu łożysk silników indukcyjnych klatkowych w warunkach przemysłowej eksploatacji
30.11.2006 dr hab. inż. Dariusz ZMARZŁY Modelowanie elektryzacji strumieniowej